Pakri teadus ja tööstupark

Pakri tööstuspargis aitab valgusreklaam päikese kaasabil toota sooja ja ventileerida hoonet.

See on hea näide sellest, kuidas valgusreklaam ei pea olema lihtsalt tabloo seinal, mis elektrit võtab, vaid kasulik abiline kulude kokkuhoidmisel. Sama tehnoloogiat saab kasutada ka tööstushoonete fassaadidel. Lisaks on hoone katusel kaks testsüsteemi: ühes on hübriidpaneelid päike-õhk ja elekter ning teises päike-õhk-paneelid. Viimased on soojatootmises efektiivsemad, kuid esimesed toodavad lisaks ka elektrit.