Korduma Kippuvad Küsimused

Õhkküttepaneelid:

Meie paneelid ei ole mõeldud põhikütteallikaks, aga kindlasti kevadel, suvel ja sügisel aitavad Teil kulusid alandada.

Sol Navitase paneelist on kindlasti abi. Nad ventileerivad õhku ja alandavad ka küttekulu.

Jah, Sol Navitase õhkküttepaneeli ventilatsioon paneb ruumi õhu ringlema ja keldri sisekliima paraneb.

Paneel kütab päevasel ajal, kui tavaliselt tööl olete, Teie maja soojaks. Päeval päikeseenergia abil köetud hoone püsib läbi õhtu soojana ja küttekulud selle arvelt vähenevad.

Meie paneel ja õhksoojuspump sobivad hästi koos toimima. Paneel reageerib kiiresti õhutemperatuuri muutustele. Sel hetkel, kui meie paneel hakkab tööle, lülitub õhksoojuspump välja ja säästab Teie elektrikulu.

Jah, meie paneelid ei vaja töötamiseks lisaenergiaallikat.

Õhksoojuspump reageerib kiiresti õhutemperatuuri muutusele. Sel hetkel, kui meie paneel hakkab tööle, lülitub õhksoojuspump välja ja säästab elektrikulu.

Meie toode ei ole otseselt tolmuimeja, aga stabiliseerime sisekliimat, mis võib vähendada tolmu teket ja vähendada viirusosakeste arvu õhus.

Filtreid tuleb kontrollida ja puhastada igal kevadel ja sügisel ning vajadusel vahetada.

Ainuke lisakulu on Teie aeg filtrite puhastamise jaoks.

Eluruumide õhutemperatuur peab ideaalis olema ühtlane ja sobilikus vahemikus – kütteperioodil ehk talvel 21-23 kraadi ning suvel 24-25 kraadi. Parim siseõhu suhteline niiskus jääb keskmiselt vahemikku 40% kuni 60% . Süsihappegaasi sisaldus ruumis võib olla kuni 1000ppm, kuid ideaalis võiks see näit olla madalam 500 ppm juures. Selle saavutamiseks peab olema ruumis hea ventilatsioon.

Parim tulemus tuleb, kui võtta meiega ühendust juba hoone arhitektuurse eelprojekti faasis, kuna hoone arhitektuur mängib ka rolli ruumide sisekliima hilisemal olemisel.

Päikesepaneelid: 

Jah, on. Uuringud näitavad, et Eestis on keskmiselt 1800-2000 tundi päikesepaistet aastas, mis varieerub piirkonniti. Tegelikult ei ole otsene päikesevalgus päikeseelektrijaamade töötamise eeltingimus. Päikeseenergiast elektri tootmiseks piisab ka päevavalgusest. Oluline on teda, et jahedam kliima soodustab päikesepaneelide tööd, seda umbes  0,5% / 1C◦ kohta.

Päikesepaneelide tasuvus sõltub paljudest faktoritest. Nagu näiteks projekti suurus, päikesejaama asukoht, elektri omatarbest, paigaldatud seadmetest ja ehituse töökindlusest. Keskmine tasuvusaeg eramaja puhul jääb 9-13 aasta vahemikku.

Parima tasuvuse saavutamiseks tuleks valida sellise suurusega jaam, mis katab ära kohapealse tarbimise. Elektrijaama võimsuse arvutamisel on võimalik tugineda Eesti päikeseelektrijaamade keskmisele elektrienergia kogusele ─ 1000 kWh aastas 1 kW elektrijaamast. Seega, kui Teie maja tarbib aastas 9000 kWh, oleks vajalik 9 kW-ne elektrijaam.

Päikeseelektrijaama paigaldamine katusele on üks kulutõhusamaid võimalusi saada hoone A-klassi energiamärgis või muuta hoone isegi plussenergiaga majaks.