Teenused

Pakume teie hoonele terviklikku lahendust. Saame appi tulla uue maja ehitamisel, integreerides päikeseenergia lahendused juba projekteerimise etapis. Olemasolevate hoonete süsteeme saab täiendada päikeseenergial toimivate lahendustega, mis aitavad päikeseenergia abil vähendada kulusid ning luua suurepärase sisekliima nii kodudes kui ka tööstusehitistes.

 

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Konsultatsioon. Kuulame ära teie soovid ja murekohad. Need võivad olla näiteks efektiivsema ventilatsiooni vajadus, väiksemad energiakulud, ehitise eluea pikendamine või hoopis uue energiasäästliku maja ehitamise soov – vastavalt teie soovile pakume ka lahendused. Kaasame vajadusel erinevaid partnereid.

 

 • Sisekliima analüüs. Pakume ka sisekliima kaugmonitooringut ja analüüsi. Juba olemasolevas ehitises viime vajadusel läbi energiaauditi, mille käigus selgitame kohapealsete mõõdistuste abil või kaugmonitooringu teel välja lokaalse energiatootmise võimekuse ja analüüsime päikeseenergia kasutamise potentsiaali. Mõõdame niiskustaset, õhuvoolusid, temparatuure, CO2, lenduvaid orgaanilisi ühendeid õhus. Vastavalt mõõdistustele pakume välja optimaalse energialahenduse, mis aitab ka sisekliimat parandada.

 

 • Projekteerimine. Loome konkreetse plaani, kuidas sobivad päikeseenergialahendused edukalt teie hoonesse integreerida. Arvestame ehitise eripäraga ja läheneme igale objektile individuaalselt ning viime oma lahendused kooskõlla olemasolevate tehnosõlmede ja süsteemidega.

 

Teeme ka päikese-õhkküttepaneelide erilisi disainilahendusi, mis sobivad ehitise üldilmega (näiteks erikujulised ja erinevate värvidega raamid). Lisaks pakume lahendusi muinsuskaitse all olevatele objektidele. Vajadusel leiame paneelile asukoha veidi majast eemal.

 

 • Paigaldus ja ehitus. Ehitame päikeseenergiaga koostöös toimivaid ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteeme ja/või paigaldame teie hoonele vajalikud seadmed.

 

 • Hooldus. Monitoorime teie hoone energiakasutust ja sisekliimat ning teeme muudatusettepanekud, et süsteeme energiatõhusamaks muuta. Pakume ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemidele hoolduslepingut, aidates igapäevaselt süsteeme optimeerida ning kulusid kokku hoida.

Võimalikud terviklahenduse osad:

 

 • Passiivkütte ja jahtusvõimekusega ventilatsioonisüsteem päikese-õhkküttepaneelidega
 • Soojuspumbad kütteks ja jahutuseks
 • Päikese-elektripaneelid (PV-photovoltaic)
 • Elektriakud
 • Soojusakud
 • Elektriauto laadija (koos varjualusega)
 • Monitoorimine koostöös Calidity’ga
 • Kommunikatsioon välisvõrgus
 • Enegiajuhtimine

 

Tervislik sisekliima

Produktiivsed ärkveloleku tunnid ja parem uni

Investeering

Plussenergia ventilatsioonilahendused kiire tasuvusajaga.

Keskkonnahoid

Kasutame hoone ventilatsioonis ja energialahendustes maksimaalselt päikeseenergiat.